Bu son kullanıcı anlaşması ("EULA"), bu anlaşmaya ait eklentiyle beraber IQUALIF yazılımını ve tüm sürümleri, özellikleri, ugulamaları ve ("Yazılıma ait") ilave modülleri içeren yazılımımızın linsanslaması ve kullanılmasına yönelik siz ve IQUALIF SARL AU ("IQUALIF" ya da "Biz") için geçerli. Bu EULA ayrıca size sunduğumuz (yazılımımız ve "ürünümüz" ile) tüm ilgili medya, yazılı metaryeller ve elektronik belgeleri kapsamakta. Ürünümüzün gelecekteki sürümleri bu EULA'da değişiklikleri gerektirebilir.

İNDİRMEK YA DA DİĞER TÜRLÜ YAZILIMIMIZI KULLANMAK ÜZERE "KABUL EDİYORUM" BUTONUNA TIKLAYARAK BU SON KULLANICI ANLAŞMASININ TÜM ŞART VE KOŞULLARINI KABUL EDİYORSUNUZ. EĞER BU SON KULLANICI ANLAŞMASININ HERHANGİ BİR ŞARTINI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN YAZILIMIMIZA AİT ELİNİZDE BULUNAN  TÜM KOPYALARI DERHAL İADE EDİN, SİLİN YA DA İMHA EDİN.

1. LİSANS VERME
İşbu yazılım sipariş formunuzda (“Software Order Form”) belirtilen lisans dönemi boyunca size ürünü kullanma lisansı verilmektedir. Verilen bu lisans tam yetki içermeyen ve transfer edilemez nitelikte olup, kapsamı satın aldığınız lisans türüne ya da yazılımdan kişisel veya ticari kullanım için yararlanma durumunuza bağlıdır. Detaylar Ürün Belgelendirmesinde gösterilmektedir. "Ürün Belgelendirmesi", Yazılım Sipariş Formu, internet sitemizde yayımladığımız tüm bilgi ve tanımlar ya da lisansınızla ilgili bizden aldığınız tüm yazılı haberleşmeler anlamına gelmektedir.

Eğer lisansınız bellirli sayıda iş istasyonu, sanal masaüstü, bilgisayar ya da çoklu iletişim sistemi kullanan diğer donanımla sınırlıysa her biri toplam sayı için bireysel iş istasyonu olarak sayılmaktadır. Yazılımı diğer bir iş istasyonuna taşımak sınırlı olup yalnızca değiştirme amacıyla yapılır. Eğer yazılım Terminal Sunucu ortamına yüklüyse ve yazılım kullanıcı tabanlıysa her bir kullanıcı için ayrı bir lisans gereklidir.

Eş zamanlı olarak birden çok kullanıcı ile yazılımı kullanmak istiyorsanız her kullanıcı için şahsi ek lisans gerekmektedir. 

2. KISITLAMALAR
Bu EULA'da açık olarak belirtilmediyse doğrudan ya da dolaylı olarak:
(i)    Lisans haklarınızı bir başka kişi ya da kuruluşa taşıyamaz, devredemez ya da alt lisans şeklinde sunamaz, ya da yazılımımızı üçüncü parti hizmetler için kullanamaz veya kullanma izni veremezsiniz. (Bütün taşıma, devretme, alt lisanslama veya kullanımın geçersiz olacağını kabul ediyorsunuz.)
(ii)   Hata düzeltmeleri ya da başka yollarla ürün üzerinde değişiklik ya da uyarlama yapamaz, herhangi bir kaynak kodunun ya da atlında yatan fikirlerin, algoritmanın, dosya formatlarının, programlamanın ya da ürünün birlikte işlerlik arayüzünün ya da ürünün içerisinde bulunan veya ürün kullanılarak oluşturulan herhangi bir dosyanın geri derlemesi, çözülmesi, sembolik koda könüştürülmesi, ters mühendisliği, yeniden inşa edilmesi ya da keşfine yönelik girişimler veya başka bir şekilde ürünün okunabilir forma indirgenmesi yapılamaz.
(iii)  Üründe Teknolojik Koruma Önlemleri'nden (TPM) kaçınamaz ya da kaçınma yöntemi sağlayamazsınız.
(iv)   Bu EULA'da açıkça izin vermediğimiz herhangi bir şekilde ürünü kullanamazsınız.

3. UYGULAMA PROGRAMLAMA ARA YÜZLERİ / ÜÇÜNCÜ PARTİ YAZILIM
Size veya üçüncü şahıslara ("Üçüncü Şahıs Yazılımı") ait uygulamalar ya da diğer yazılımlar aracılığıyla yazılım ile etkileşimde bulunmanıza imkan tanıyacak Uygulama Programlama Arayüzleri ("API") ya da diğer yazılım arayüzlerini  sunabiliriz. Bu, böyle bir hizmetin sunulması için yasal hak talebi doğurmaz. Ayrıca böyle bir hizmetin sağlanmasına herhangi bir zamanda son verebiliriz. IQUALIF tarafından sunulduğu ölçüde bu API bu EULA'nın amacı için bir ürünü meydana getirir. Böyle bir Üçüncü Şahıs Yazılımı kullandığınız takdirde bu kullanım bu EULA'ya tabi tutulamaz. IQUALIF, geçerli olan zorunlu kanunda belirtilmediği müddetçe Üçüncü Parti Yazılımları ya da size veya üçüncü kişilere ait herhangi bir ara yüzden sorumlu değildir.  

4. GİZLİLİK
Ürünümüz gizli bilgi olarak idame ettirdiğimiz önemli unsurları (düzenleme, algoritma, mantık vb.) içermektedir ve özel iç tasarım,  her bir programın yapısı ve bağlantılı are yüz bilgisiyle beraber ürün biz, tedarikçilerimiz ve lisans verenler için ticari bir sırdır ve tescillidir. Ürünümüzü güven içinde idame ettirmeniz ve onun gizli yönlerinin açığa çıkmasını önlemeniz gerekmektedir. Ürünümüz ABD, AB ve uluslararası patent, telif hakkı ve diğer kanun ve anlaşmalarla korunmaktadır. 

5. HAKLARIN KORUNMASI
Ürünümüzdeki tüm fikri ve mülkiyet haklarının bize ve lisans verenlere ait olduğunu kabul ediyorsunuz. Ürünümüzdeki haklar (satılmış değil) lisanslanmış durumdadır. Ürünümüzde bu EULA altında verilen sınırlı haklar dışında bir hak ve ünvana sahip değilsiniz. Biz ve lisansçılarımız Ürünümüzün tüm kopyalarının mülkiyetini elinde bulundurmaktadır ve bu EULA'da size açık bir şekilde verilmemiş tüm hakları saklı tutmaktadır.

6. VERİ KORUMA
IQUALIF ve siz tarafından uygulanabilir veri koruma yasalarının koşullarına uyulması gerekmektedir. IQUALIF kişisel verilerinizin korunmasına ciddiyetle yaklaşmakta ve bunun için geçerli olan veri koruma yasalarına sıkı bir şekilde bağlı kalmaktadır. IQUALIF sizinle sözleşmeden doğan ilişkinin uygulanması ve işlenmesi için, özellikle de internet üzerinden başarılı bir şekilde bağlantı tesis edebilmek için verilerinizi toplamakta, işlemekte ve kullanmaktadır. Önceden rızanız olmadan verileriniz üçüncü şahıs reklamcılarla paylaşılmayacaktır. Kişisel olmayan veya anonim veriler, özellikle yazılım güncellemeleri, destek, içerik, TPM ve diğer hizmetlere yönelik koşullarda kolaylık ve iyileştirme yapmak üzere ürünümüzün işlevselliğini ve ürünümüzle olan tecrübelerinizi iyileştirmek için otomatik olarak toplanabilmektedir. Toplanan kişisel olmayan veya anonim tüm verilerin dünya çapındaki ofislerimize veya branşlarımıza işlenmek üzere gönderilmesini kabul ediyorsunuz.

Herhangi bir Üçüncü Şahıs Yazılımı kullanmanız halinde IQUALIF, Üçüncü Şahıs Yazılımı ile paylaştığınız hiçbir veri için sorumlu değildir. Böyle bir durumda verilerinizin korunması, Üçüncü Şahıs Yazılımı ile olan ilişkinize tabi olacaktır.

7. İÇERİK GÜNCELLEMELERİ, TPM'LER
Sunucularımız vela distemper icing otomatik senkronizasyon ve güncellemeler bazı zamanlarda optimum kullanımı ("İçerik") temin etmek için gerekli olmaktadır. Böyle içerikler çeşitli formatlarda size periyodik olarak sunulabilmektedir. Ürünlerimiz ayrıca lisans anahtarı, sınırsız kopyalamayı önleyici kod ya da satın almış olduğunuz lisansa bağlı olarak kullanım süresi ya da işlevselliği sınırlayıcı TPM'ler içerebilmektedir.

8. ÜCRETLER/VERGİLER (sadece ticari kullanımlarda)
Kabul edilen ödeme koşullarına bağlı olarak Yazılım Sipariş Formunuzda detayları verilen tüm ücretleri bize ödemeyi kabul ediyorsunuz. Ücretler, tümü sizin sorumluluğunuzda olan satış, kullanım, katma değer ya da diğer vergileri (ilcili stop verges dahlia) kapsamamaktadır. Banka ve kredi kartı ücretlerine ait masraflar size attire. Tüm ücretlerin Yazılım Sipariş Formunuz üzerinde belirtilen para birimi üzerinden fatura tarihinden itibaren 14 gün içinde ödenmesi gerekmektedir. Vadesinde ödenmemiş tutarlar kanun tarafından izin verilen miktarların üzerine çıkmamak kaydıyla her ay için yüzde 1.5 oranında servis ücretine tabi tutulabilir.

9. SÜRE VE FESİH
Bölüm 17'de gösterilen adrese bir e-posta ya da mektup göndererek satın alım tarihinden itibaren 7 gun içerisinde Ürünümüzün satın alımını iptal edebilirsiniz.

Üyelik lisansı ice ürünü kullanma hakkınız Yazılım Sipariş Formunuzda belirtilen lisans süresinin sona ermesiyle derhal sonlandırılır. Bir ay süreli lisans üyelikleri, bulunduğunuz ayın bitiş süresinden 14 gun öncesine kadar bize yazılı olarak yaptığınız bildirimle iptal etmediğiniz müddetçe her ayın bitiş tarihi üzerinden bir ay daha otomatik olarak yenilenecektir. Bir yıl süreli lisans üyelikleri, blunduğunuz yılın bitiş süresinden 28 gün öncesine kadar bize yazılı olarak yaptığınız bildirimle iptal etmediğiniz müddetçe her yılın bitiş tarihi üzerinden bir yıl daha otomatik olarak yenilenecektir. Üyelik lisanslarının fiyatlarını size en geç en az 14 gün önceden e-posta yolula bildirdikten sonra her an artırabiliriz. Yeni fiyat yürürlüğe geçmeden önce üyeliğinizi yazılı olarak iptal edebilirsiniz. Eğer özel bir kullanıcıysanız her iki taraf da verilen lisansı herhangi bir zamanda feshedebilir. 

Yükümlülüklerinizi ihlal etmeniz halinde bu EULA'yı ve Ürünümüzü kullanma hakkınızı tümüyle ya da kısmen feshedebilir ya da diğer yasal yollara başvurabiliriz. Fesih üzerine Ürünümüzün kullanımını tamamen durdurmanız, Ürünümüzün ve bileşenlerine ait parçaların tüm kopyalarını imha etmeniz ya da talebimizle beraber bu kopya ve parçaları bize iade etmeniz gerekmektedir. 

Önemli not: Bu EULA'nın 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9'uncu ve 12'den 18'e kadar olan bölümleri fesihin ardından uygulanabilir olmaya devam eder.

10. İHRACAT KONTROLLERİ
Ürünümüzün AB ve ABD ihracat kontrol yönetmeliklerine aylırı olarak ya da AB Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası ya da Amerika Birleşik Devletleri İhracat İdaresi Yasası tarafından yasaklanan herhangi bir şekilde kullanılmayacağını, ülke veya kişiye naklinin, devrinin ya da ihracının yapılmayacağını kabul ediyorsunuz. Ürünümüzü kullanarak böyle bir ülkede bulunmadığınızı ve böyle bir ülkenin sakini olmadığınızı kabul etmiş oluyorsunuz. Buna ek olarak Ürünümüzün kullanımı için tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz.

11. GARANTİ
Ticari kullanıcılarımıza Ürünümüzün uygun Yazılım Sipariş Formunuzda ifade edilen lisans süresi ile Ürünümüzü teslim aldığınız tarihten itibaren iki yıllık süreden az olan kadar süre için maddi kusurlardan muaf olduğunu garanti ederiz. 

Kusurların art niyetli bir şekilde gizlenmiş olmaması halinde özel kullanıcılara kusurlar için garanti sunulmamaktadır. Size ve üçüncü şahıs mülkiyetine ya da Yazılımımızda kapsanan açık kaynak yazılımına sunulan tüm servis paketleri, yamalar ya da düzeltmelerin de dahil olduğu yapılan tüm takviye ve güncellemeler herhangi bir garantinin kapsamı altında değildi. Bunlar "olduğu gibi" sunulmaktadır. Garanti özel olarak sizin içindir ve devredilemez.

Yukarıdaki yönetmelikler kanunen sahip olduğunuz diğer hakları etkilemeyecektir. Düzeltmeler sizin için ücretsizdir. Ürünümüzün arızalanması kaza, yanlış kullanım, yanlış uygulama, uygun olmayan kullanım, virüs ya da bir güncellemenin size sunulması ardından kullanım sonucu meydana gelirse garanti başvuruları kapsam dışıdır.

YUKARIDA BELİRTİLENİN DIŞINDA ÜRÜNÜMÜZ KULLANICIYA "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. ÜRÜNÜMÜZDE YER ALAN ÖZELLİKLERİN YA DA İŞLEVLERİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI, ÜRÜNÜMÜZÜN İŞLEYİŞİNİN KESİNTİSİZ VE HATASIZ OLACAĞINI YA DA ÜRÜNÜMÜZDEKİ HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ ETMİYORUZ. ÜRÜNÜN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS YAZILIM YA DA DİĞER ÜRÜNLERLE ÇALIŞACAĞINI GARANTİ ETMİYORUZ. BUNA  EK OLARAK ÜRÜNÜN YA DA ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ SÜRÜMLERİN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÇEVRİMCİ MAĞAZALARDA YA DA PİYASALARDA YA DA ÜÇÜNCÜ TARAFLAR TARAFINDAN ÜRETİLEN AYGITLAR YA DA SİSTEMLER İÇİN MEVCUT OLMAYA DEVAM EDECEĞİNİ GARANTİ ETMİYORUZ.

12. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
IQUALIF, bu EULA'da başka şekilde belirtilmedikçe ilgili kanunda sağlandığı şekliyle sözleşmeden doğan ve doğmayan yükümlülüklerin ihlali durumunda sorumludur. Yalnızca kasıtlı ya da aşırı ihmal durumlarındaki - hangi yasal nedenden olursa olsun - hasarlardan sorumluyuz. Hayata, vücuda ya da sağlığa zararla sonuçlanan ya da sözleşmeden doğan esas yükümlülüğün ihlaliyle sonuçlanan basit ihmal durumlarında ticari kullanıcılarımıza gelen hasarlardan da sorumluyuz. Fakat bu durumda sorumluluk öngörülebilir, tipik hasarın değiştirilmesiyle sınırlı olur. Hiçbir durumda herhangi bir özel arızi, dolaylı ya da nihai zararlardan sorumlu değiliz. Art niyetli olarak kusuru saklamış ya da malların durumu için sorumluluğu üstlenmiş olmamız durumunda yukarıdaki sınırlamalar geçerli olmaz. Eğer bu EULA, bölüm 14 uyarında Fas hukukuna tabi ise aynı durum Fas Ürün Sorumluluk Yasası altında geçerli olmaz. Bir hasar meydana getirmeyen bir yükümlülük ihlali dolayısıyla bu EULA'yı yalnızca IQUALIF'in böyle bir yükümlülük ihlalinden sorumlu olması durumunda feshedebilir ya da sonlandırabilirsiniz. Diğer tüm olağan fesih hakkı sizin için hariç tutulmaktadır. Uygulanabilir zorunlu kanun kapsamında öngörülmedikçe Üçüncü Şahıs Yazılımı ve Üçüncü Şahıs Yazılımı kullanımınız için sorumluluğumuz bulunmamaktadır.  

13. ZARARIN TAZMİNİ
IQUALIF, ana firması, ortağı ya da alt kuruluşarını, memur, temsilci ve çalışanlarını bu EULA'nın herhangi bir şartındaki ihmaliniz ya da yasal olmayan işlemleriniz ve/veya ilgili herhangi bir yasayı ihlaliniz sonucu oluşan herhangi bir üçüncü şahs tarafından ileri sürülen makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere hak iddiası, kayıp, talep ya da hasar için tazmin etmeyi ve bunlardan zararsız tutmayı kabul ediyorsunuz.

14. ANLAŞMANIN BÜTÜNLÜĞÜ
Bu EULA (her biri zaman zaman tadil edilmiş haliyle Yazılı Sipariş Formunuz  da dahil olmak üzere), Ürünümüzle ilgili olarak yapılan anlaşmanın bütünüdür; bu EULA,  Ürünümüz hususunda önceki ya da musaır tüm sözlü ve yazılı haberleşme, teklif ve beyanların yerini almaktadır. Bu EULA, herhangi bir satın alım siparişi, sipariş belgesi, tasdik, onay ya da tarafınızdan çıkarılan diğer belgenin - tarafımızdan imzalanıp geri gönderilmiş olsa bile ya da tarafınızdan çıkarılmış böyle bir satın alım siparişi ya da belgede bunun aksinde bir ifade yer alsa bile - herhangi bir aykırı ya da ek şarta baskın gelir. IQUALIF Satış Koşulları, sıkça sorulan sorular (SSS), politikalar ya da programlarından herhangi biri bu EULA ile zıt düştüğünde, bu EULA'nın koşulları baskın ve hakimdir. 

15. AMİR KANUN
Ürünümüzü ABD, Güney Amerika ya da Kanada dışında herhangi bir ülkeden elde ettiyseniz ya da bu ülkenin dışında herhangi bir yerde ikamet ediyorsunuz bu EULA Fas kanunlarına tabidir. Dolayısıyla taraflar kayıtsız şartsız ve geri dönülemez şekilde Kazablanka, Fas mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine rıza gösterirler. Eğer Ürünümüzü ABD, Güney Amerika ya da Kanada'da elde ettyiseniz ya da bu ülkelerde ikamet ediyorsanız, bu EULA yasalar çatışması hükümleri hariç olmak üzere (ve Yeknesak Ticari Kanun hariç olmak üzere) New York Eyaleti, ABD'nin yasalarına tabidir ve taraflar kayıtsız şartsız ve geri dönülmez şekilde Manhattan, New York mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine rıza gösterirler. Taraflar bu EULA ile ilgili herhangi bir işlem, dava ya da adli kovuşturma amacıyla yukarıdakilere ilişkin herhangi bir itirazdan feragat ederler.

16. TİCARİ YAZILIM
Yazılımı Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin herhangi bir bölümü adına alıyorsanız, Ürünümüz DFAR Bölüm 227.7202 ve FAR 12.212 ve 52.227-19 uyarınca, geçerli olduğu şekilde sırasıyla "ticari yazılım" ve "ticari bilgisayar yazılımı belgelendirmesi" olarak addedilir. Ürünümüzün herhangi bir şekilde kullanımı, değiştirilmesi, çoğaltılması, piyasaya sürülmesi, işlemesi, sergilenmesi bu EULA'nın şartlarına tabidir ve bu EULA'nın şartlarının açıkça izin verdiği ölçünün dışında yasaktır.

17. MUHTELİF
(i)    Bu EULA'nın ya da bununla ilgili herhangi bir kısmının yasa dışı bulunması durumunda taraflar ilgili maddeyi en iyi yansıtan ve yasal, geçerli ve ilgili hükmü kabul ederler. 
(ii)   Bu EULA'da açık ya da zımni hiçbir şey diğer herhangi bir kişi ya da kuruluşun haklarını çiğnemek için tasarlanmamıştır. 
(iii)  Bu EULA'yı ya da bu anlaşmanın hükümleri altındaki tüm hak ve yükümlülükleri önceden yazılı onayımızla üçüncü şahsa devredebilir, rehin verebilir ya da diğer bir şekilde aktarabilirsiniz.
(iv)   Konu başlıkları sadece kolaylık içindir; bunlar başka bir amaca hizmet etmez ve bunlardan bir anlam çıkarılmamalıdır.

 

18. BİLDİRİMLER
Tüm bildirimler yazılı olarak yapılmalıdır. Bir e-posta yeterlidir. Tüm bildirimler aşağıdaki adrese yönlendirilmelidir:

IQUALIF SARL AU
Espace Erreda
52 Bd Zerktouni, 1ier étage, N3
20 140 Kasablanka
Fas
E-posta: contact1@iqualif.com

Copyright © 2017 IQUALIF SARL AU. Tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

Windows®, Microsoft grubunun ticari markasıdır. iPhone® ve iPad®, Apple Inc.'nin ABD'de ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. Android™, Google Inc.'nin ticari markasıdır.

Bu metin Fransızcadan çevrilmiştir. Yasal olarak tanımlayıcı olan orijinal Fransızca versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.