16 ŞUBAT 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN IQUALIF TEKLİFLERİ İÇİN GEÇERLİ HÜKÜM VE ŞARTLAR


ÖZET :


- GİRİŞ
- TANIMLAR
- UYGULAMA
- SUNULAN HİZMETLER
- TEKNİK DESTEK
- YÖNTEM VE ÇALIŞMA KOŞULLARI
- VERGİ FATURASI VE ÖDEME
- KANUN
- FİYATLANDIRMA
- FESİH
- HİZMET YETERLİLİĞİ


IQUALIF TEKLİKLERİ İÇİN GEÇERLİ HÜKÜM VE ŞARTLAR


KİMLER ARASINDA :
Bundan böyle abone olarak anılacak olan müşteri

VE :
Bundan böyle IQUALIF olarak anılacak olan 10,000 dirhem sermayeli 296 249 kayıt numaralı, ofisi Erreda, 52 bd Zerktouni, 1.kat, N3, 20140 Kasablanka, Fas olan, internet sitesi www.iqualif.com olan ve  no'lu telefondan ulaşılabilecek, kurucusu tarafından temsil edilen IQUALIF SARL UL.


GİRİŞ

Sözleşme bu Genel Hüküm ve Koşullara üyelik gününü içerir. Bu set bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır.
IQUALIF profesyonel yazılım, bilgisayar ve ilgili hizmetleri sunar.


TANIMLAR

Yukarıdaki Sözleşmedeki hüküm ve koşullar aşağıdaki tanıma sahiptir.

Müşteri: bu hüküm ve koşulların imzalayıcısı, servislere erişim için IQUALIF'ten servisin faturasını  ya da lisansları teslim almış yasal kapasiteye sahip yasal yaştaki herhangi biri ya da tüzel kişi anlamına gelmektedir.

Paket: Müşterinin üye olduğu yazılım ve servisleri kullanabileceği 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık sabit süreyi kapsayan bir paket anlamına gelir.

İlgili: IQUALIF tarafından sağlanan servis ya da ürün için fiyat ya da bilgi isteyen yasal kapasitedeki herhangi bir gerçek kişi ya da tüzel kişi anlamına gelir.

İnternet: birçok sunucunun birbine bağlı olduğu ve konumu tüm dünyada çeşitli coğrafik yerlerde olan bir ağdır.

Taraflar: IQUALIF ve Müşteriyi ifade eder

Konum: kişisel bir bilgisayar anlamına gelir.

Sunucu: ağ üzerinde belli erişimleri ve kaynakları kontrol eden bir ana bilgisayar anlamına gelir.UYGULAMA
 
Bu genel koşullar ayrıca IQUALIF'i internet sitelerinde birinde var olan belli koşulların hizmetlerin herhangi bir ikmali için geçerli olmasını sağladı. Bu yüzden siparişin verilmesi Müşteriyi tamamen ve şartsız olarak bu Hüküm ve Şartlara bağlı kılar. IQUALIF tarafından yazılı bir şekilde resmi olarak kabul edilmedikçe IQUALIF'in özel şartları dışında hiçbir şart bu hüküm ve şartların yerine geçemez. Müşterinin bunun aksine sunacağı herhangi bir şey, açık bir şekilde kabul edilmediğinde IQUALIF'in bilgisine ne zaman sunulmuş olabileceğinden bağımsız olarak IQUALIF'e karşı uygulanamaz.
IQUALIF'in bu hüküm ve koşulların herhangi birinde  belirli bir zamanda üstün olmaması ve/veya bu Şartlar altındaki yükümlülüklerinin herhangi birinde diğer tarafın ihlaline göz yummaması, bu koşulların herhangi birini bilahare kabul ettirmekten IQUALIF'in feragat etmesi olarak yorumlanır.

IQUALIF,  www.iqualif.com ya da www.iqualif.had üzerinden Müşterinin çevrimci olarak verdiği siparişin alınması üzerine yapılan ödemeye karşılık müşteri için üretilen profesyonel yazılımı lisanslarıyla beraber sağlar.
IQUALIF Müşterinin sipariş ve ödemesini kabul eder. Çevrimci olarak verdiğiniz alım siparişini tamamladığınızda ve hüküm ve koşulları kabul etmek için kutucuğu işaretlediğinizde Müşteri ile IQUALIF arasındaki ilişkiyi yöneten  sözleşme oluşur ve bu sözleşme üye olunan ürünler için müşteriyi bilgilendirmek  üzere IQUALIF'in siparişle ilgili karar e-postası göndermesine konudur.
IQUALIF'e anlaşmayı göndermek sözleşmenin oluştuğunu düşünmek için yeterlidir.
Bu sözleşme müşterinin e-posta ya da telefonla talep etmesi halinde üye olunan ürünlerle ilgili Müşteriyi bilgilendiren IQUALIF sipariş onay e-postasının gönderilmesine bağlı olarak IQUALIF destek ile sonuçlandırılabilir.
Müşteri siparişini değerlendiren e-mail'in gönderilme tarihi faturanın yürürlüğe girdiği ilk tarihi belirler.
Sözleşme IQUALIF'in siparişe ilişkin değerlendirme e-postasının gönderildiği gün son halini almış sayılır. Taraflar IQUALIF'in bu onayının ihtilaf halindeki taraflar için kanıt görevi gördüğünü kabul eder.
Bu sipariş onay e-postası IQUALIF tarafından kendi sunuclarında arşivlenecek ve güvende tutulacaktır.
E-postanın alınma tarihi ve zamanı  IQUALIF şirketinin sunucusu tarafından tanımlı olacaktır ve aksi kanıtlanana kadar taraflar arasında bu tarih ve saat geçerli olacaktır.
Gönderilen onayın yokluğunda sözleşme sonuçladırışmamış sayılır. Bilgi vermek üzere müşteri irtibat kişisi IQUALIF'tir.
SUNULAN HİZMETLER

Bu genel şartlar IQUALIF'in Müşteriye fayda, hizmet, araç ve yazılım sunmayi kabul ettiği teknik ve finansal koşulları tanımlama amaçlıdır.
Özel koşullar IQUALIF'in Müşteri için sağladığı profesyonel yazılım için farklı üyelik seçeneklerini detaylandırmaktadır.
Müşteri IQUALIF'in  idare ve yönetime yönelik Müşteri ve onun bilgisayar araçları için  burada tanımlandığı üzere özel yazılımın tasarımında, geliştirilmesinde uygulanmasında hiçbir dahlinin olmadığını kabul eder.
IQUALIF tarafından verilen bu hizmet www.iqualif.com sitelerinden biri olan www.iqualif.eu'da göründüğü üzere bu şart, koşul, özel koşullara tabidir.
Bu koşullar tarafları bağlayan sözleşmeye ait bütün temeli oluşturur. Sadece sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmeye değer çevrimci kitap.
Müşteri burada öne sürülen yükümlülüklerin sonucu ve uygulamasında güç, yetki ve kapasiteye sahiptir.
TEKNİK DESTEK

IQUALIF Müşteriye teknik destek sağlamaktadır:
İnternet sitesinde
www.iqualif.com/contact-us
www.iqualif.com/faq

Ya da Pazartesi'den Cuma gününe saat 9:00'dan 17:00'ye (Metrpolitan Fransa'da yerel arama maliyetiyle, Fransız saatiyle) no'lu telefondan.
ARAÇLAR VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Müşterinin profesyonel yazılımımızı kullanması için İnternet erişiminin olması gerekir.
Yazılım ve IQUALIF hizmetleri tecrübeli ve nitelikli IT yönetimi tarafından sağlanmaktadır.
IQUALIF, işletim için gerekli bilgisayar gücü, ekipman ve yazılımı sağlar. Müşteri Listesi ekipmanı ve yazılımı için gerekli hizmetler zaman içinde değişiklik gösterebilir.

IQUALIF sunduğu hizmetlerin kalıcılığını, devamlılığını, ve kalitesini garanti etmek için her türlü çabayı sarfedeceğini kabul eder ve bu bağlamda bir yükümlülük olarak kabul eder. Sonuç olarak IQUALIF işlevsel yazılım profesyonellerini haftanın 7 günü tüm gün boyunca sağlamak için çaba gösterir ve yazılımının kullanılmasını önleyebilecek tüm dış faktörler hesaba katıldığında tedariği garanti edemez.
İşbu müşteri bant genişliğindeki dalgalanmalar ve ISP kaynaklı riskleri IQUALIF'in iradesi ve iradesi dışındakilerden bağımsız olarak teknik araçlarına olan erişimdeki kesintilere neden olabilecek unsurlar olarak kabul eder.
IQUALIF makul sunucu yükü koşulları altında iş yazılımına erişimi ve bunun kullanımını  garanti eder. IQUALIF'in tahminlerini aşan çok sayıda bağlantı ya da talep meydana geldiği durumda ve Servis Sağlayıcının sunduğu imkanlar yetersiz kaldığında taraflar bir çözüm öne sürmek üzere teknik değişikliği düşünmek için görüş alışverişinde bulunacaktır.


VERGİ, FATURALANDIRMA VE ÖDEME

IQUALIF internet sitesi www.iqualif.com'da görülen tanımla uyumlu olarak yazılımı sunmayı tahhüt eder.
Müşteri ödeme yapmayı ve kendisine gönderilen faturada belirtilen son ödeme günlerine uymayı kabul eder. IQUALIF tarafından yazılı olarak belirtilmemişse faturadaki Müşterinin tam tutarı ödemek için 14 günü vardır. Ödemeler IQUALIF hesapları Fransa, Fas'tan birine ya da IQUALIF tarafindan önerilen diğer herhangi bir yöntemle yapılabilir.
Yükümlülüğü olmayan bir üyeliğe abone olan müşteri aboneliği aldıktan 3 ay sonra "hesabımıza doğrudan para transferi yapın" ya da "banka detaylarını ve ödeme talimatını sunun" komutlarına uymalıdır. Miktarın çekilmesi ya da transferi her ayın 1'i ile 5'i arasında yapılacaktır. 3 günden daha uzun süren tüm gecikmeler lisansın ve tüm IQUALIF müşteri hizmetlerinin iptal edilmesiyle sonuçlanacaktır.

IQUALIF'in hizmetlerini sağlayamama ya da yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirememe durumlarında  eğer süre 15 günü geçmezse IQUALIF bir alternatif sunduğu takdirde sorumlu tutulamaz. Hizmetin verilmediği 15. günün ardından gelen ayda IQUALIF müşterisinin borçlarını dondurur. Hizmetin verilmediği 15. günün ardından gelen ayda IQUALIF, doğrudan  ödeme yapan ya da bir paket seçen müşterilerinin zararını karşılar.  Geri ödeme aylık olarak ve müşteri tarafından ödenen miktara eşit olarak ya da paketin fiyatının kalan aylık döneme bölünerek elde edilen miktar kadar yapılacaktır. Geri ödemenin toplam tutarı üyelikte kalan ay sayısını ya da IQUALIF tarafından hizmetler ve yükümlülükler tekrar sağlanana kadar kullanılmamış paketleri aşamaz.
Müşterinin herhangi bir faturayı zamanında ödememesi ya da otomatik ödeme işlemini yerine getiremediği durumlarda IQUALIF müşterinin lisansını iptal eder ve ayrıca IQUALIF tarafından sağlanan tüm ürün ve hizmetleri durdurarak Müşterinin durumunu düzenler.
pay Müşteri bu Anlaşma altında ya da buna bağlı olarak meydana gelen tüm vergilerden ve vergileri ödemekle sorumludur. Müşteriler yaonızca IQUALIF tarafından verilen yazılı kanıtla bundan muaf olabilir. Bu sözleşme altında Müşterinin IQUALIF'e borçlu olduğu tüm miktarlar toplam tutara bağlı olsun ya da olmasın herhangi bir yargı mercii tarafından koyulabilecek tüm vergiler, harçlar ve devlete ait ödemelerin dışındadır. Eğer Müşteri bu sözleşme altındaki vergi ödemelerini elinde tutarsa bu vergilerin telafisi için bir sonraki fatura miktarı otomatik olarak yükseltilecektir. 


KANUN

IQUALIF yazılım şirketi Tarayıcılara ileri arama fonksiyonları sağlar. IQUALIF'in sağladığı çözümlerin kullanımı eyaletin ya da ülkenin kanunlarına ve ziyaret edilen ve/veya kullanılan site veya dizinlerin kullanım şartlarına tabidir. Bu nedenle IQUALIF'in Kullanıcıları ya da Müşterileri eyaletlerinin ya da ülkelerinin kanunlarıyla beraber ziyaret edilen sitelerin ve kullanılan dizinlerin kullanım sözleşme ve şartlarına uymalıdır.

The Yaşadığınız eyaletin ya da ülkenin kanunları bu sözleşmenin parçası olarak sözleşme şartlarının ihlali, tüketicileri koruyan federal yasalara dayalı hak iddiaları, haksız rekabet,  zımni garanti, haksiz zenginleşme suçların da aralarında bulunduğu tüm hak iddiaları ve davalara hükmeder. Eğer yazılımı diğer herhangi bir ülkeden aldıysanız, o ülkenin kanunları geçerli olur. Bu anlaşma belirli yasal hakları tarif eder. Eyaletinizin ya da ülkenizin yasaları altında tüketici haklarının da yer aldığı diğer haklara sahip olabilirsiniz. Yazılımı aldığınız taraf hususunda da haklara sahip olabilirsiniz. Bu anlaşma eğer eyaletinizin ya da ülkenizin kanunları buna izin vermiyorsa bu diğer hakları değiştirmez.
laws Bu Anlaşmanın geçerliliği, yorumu ve uygulaması Fas yasalarının hükmü altındadır. Bu anlaşmanın geçerliliğine, yorumuna ya da uygulamasına ilişkin Taraflar arasındaki herhangi bir anlaşmazlık bunun önceden barışçıl yollarla çözülmesine tabidir. Bir taraftan diğerine anlaşmazlıkla ilgili iletilen ilk mektuptan itibaren 2 ayı geçmemesi gereken makul bir sürede anlaşmaya varılamazsa taraflar Fas'ın Kazablanka Ticari Mahkemesi'nın münhaıs yargı yetkisine başvurmayı kabul ederler.


FİYATLANDIRMA

1 PC için 1 yıllık Lisans:   $ 179,99 vergi hariç
1 PC için 6 aylık Lisans:   $ 129.99 vergi hariç
1 PC için 3 aylık Lisans:   $ 79.99 vergi hariç

IQUALIF tarfından yazılı olarak farklı şekilde belirtilmemişse ücretler sabittir. 


TERMINATION

IQUALIF paket lisansları Müşteriye 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık sürelerde sunulur. 

3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık lisanslar, paketin süresinin sonunda geçerliliğini yitirir ve otomatik olarak iptal edilir.
Fakat Müşterinin özel koşulların kabulüyle yazılı siparişi kabul etmesiyle paketler otomatik olarak yenilenebilir. Bu durumda Müşteri e-posta ya da posta yoluyla yazılı talepte bulunurak herhangi bir zamanda otomatik yenilenmenin iptalini talep edebilir.
IQUALIF lisansları, üyelikle ya da taahhütsüz olarak Müşterilere süresiz olarak sunulur.


Müşteri lisansı ve üyeliğini e-posta ya da posta yoluyla yazılı talepte bulunarak herhangi bir zamanda, yükümlülüğü olmaksızın sonlandırabilir. İptal işlemi başvurunun e-posta ya dapostanın alımından itibaren 7 iş günü içerisinde işleme konur.

HİZMET YETERLİLİĞİ

The Müşteri bu taahhüte bilerek abone olmak için hizmetin kendisinin yeterliliğini doğrulamış olduğunu ve tüm bilgi ve önerileri IQUALIF'ten almış olduğunu kabul eder. 


BİLDİRİM

Bu metin Fransızca'dan tercüme edilmiştir. Geçerli ve yasal olarak sınırlayıcı olan orijinal Fransızca metin burada mevcuttur.